INTEGRATION | AOF Vendsyssel
0
De drømme
vi deler
samler os

AOF
INTEGRATION

Integration er en afdeling under AOF Center | Vendsyssel, og vores afdeling består af tre forskellige indsatser henholdsvis Sprogskolen, AOF Job og Asylskolen. Nøglen til det gode liv i Danmark er det danske sprog, og i Integrationsafdelingen underviser vi udlændinge i dansk. Hvad enten man er flygtning, arbejder i en dansk virksomhed, eller er studerende, har vi undervisning, der passer.

Fokus
At blive integreret i det danske samfund er krævende. Det kræver, at man kan følge med i sine børns skolegang, det kræver at man kan begå sig vores lands mange regler og normer. Det kræver, at man kan følge med i debatten. Det kræver, at man kan finde et job og forsørge sig selv. Derfor det er vores største opgave at tilbyde vores kursister forløb, hvor de både lærer om det danske sprog og det danske samfund, så de er rustet bedst muligt til at integrere sig og skabe et nyt liv i Danmark. På samme måde har vi også fokus på at etablere kontakt mellem vores kursister og det danske arbejdsmarked gennem beskæftigelsesrettede indsatser i afdelingen.

Praksis
Sprogskolens undervisning er fleksibel, og som kursist er det muligt at gå i skole om dagen eller om aftenen, så der er mulighed for at passe arbejde, studier og familieliv. Vi er en prøveafholdende skole på Danskuddannelserne. Efter en grundig visitation bliver nye kursister indplaceret på en af de tre danskuddannelser på baggrund af blandt andet uddannelsesniveau. Integrationsafdelingens engagerede og professionelle undervisere er klar til at hjælpe vores kursister på vej gennem danskuddannelsen og frem til den endelige eksamen, som vi afholder to gange om året. Alle tre uddannelser er bygget op omkring moduler, der hver især afsluttes med en test. Hele uddannelsen afsluttes med en prøve, hvor der gives karakterer ud fra 12-skalaen.

På sprogskolen udbyder vi også et særligt forløb; Dansk på arbejdspladsen. Her tilrettelægger vi intensive forløb i samarbejde med virksomheder, hvor udenlandske praktikanter, medarbejdere eller IGU-elever skal have. Vi har fx undervist hos BHJ a/s i Løkken, Hicon i Hjallerup og Føtex i Brønderslev. Derudover har  vi AOF Job, som er afdelingens beskæftigelsesrettede indsats, hvor udlændige bliver hjulpet på vej til det danske arbejdsmarked. Til sidst har vi Asylskolen i Dronninglund, hvor flygtninge tilbydes danskundervisning, imens deres asylsag behandles af Udlændingestyrelsen.

LÆS MERE OM VORES AKTIVITETER

GENÅBNING/REOPENING

Aktivitet

REGLER OM DANSKUDDANNELSERNE

Aktivitet

DANSKUDDANNELSE 1

Aktivitet

Formålet med uddannelsen er, at du opnår et dansksprogligt niveau, der gør det lettere at deltage aktivt i det danske samfund. På Danskuddannelse 1 lærer du at tale og forstå dansk, at læse og skrive simple tekster samt navigere rundt i det danske samfund.

DANSKUDDANNELSE 2

Aktivitet

Formålet med uddannelsen er, at du bliver i stand til at deltage aktivt i det danske samfund, og ligeledes kvalificerer dig til at deltage i korte arbejdsmarkedsrettede uddannelser og efteruddannelseskurser. På Danskuddannelse 2 lærer du at tale og forstå dansk, at læse og skrive tekster på dansk, samt at navigere rundt i det danske samfund.

DANSKUDDANNELSE 3

Aktivitet

Formålet med Danskuddannelse 3 er, at du bliver i stand til at få et job, kvalificere dig til videre uddannelse samt at deltage aktivt i det danske samfund. På Danskuddannelse 3 lærer du at tale og forstå dansk, at læse og skrive dansk på et højt niveau, samt at navigere rundt i det danske samfund.

PRØVER I DANSKUDDANNELSERNE

Aktivitet

Danskuddannelserne består af fire prøver: Prøve i Dansk 1, Prøve i Dansk 2, Prøve i Dansk 3 og Studieprøven.

DANSK PÅ ARBEJDSPLADSEN

Aktivitet

Sprogskolen tilbyder også særligt tilrettelagte undervisningsforløb, der giver udenlandske medarbejdere et sprogligt løft, og gør arbejdsdagen lidt lettere for alle parter.

AOF JOB

Aktivitet

AOF JOB er vores beskæftigelsesrettede indsats, og her hjælper vi udlændinge med at blive klar til at arbejde i Danmark.

MEDARBEJDERE

Aktivitet

KONTAKT

Aktivitet

Kontakt Integration

Tilmeld dig vores nyhedsbrev
- og bliv opdateret på seneste nyt